Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen

Industry codes

Code Description Code scheme
35130 Distributie van elektriciteit NACE-BEL 2008 details
71111 Bouwarchitecten NACE-BEL 2008 details
45310 Elektrische installatie NACE-BEL 2003 details
35110 Productie van elektriciteit NACE-BEL 2008 details
42220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie NACE-BEL 2008 details
45215 Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen NACE-BEL 2003 details
25300 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming NACE-BEL 2008 details
35220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen NACE-BEL 2008 details
28300 Vervaardiging van stoomketels NACE-BEL 2003 details
40110 Productie van elektriciteit NACE-BEL 2003 details
40220 Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen NACE-BEL 2003 details
74201 Architecten NACE-BEL 2003 details
43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen NACE-BEL 2008 details
Hide historic records