Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

Carmans Blue Technology

Industry codes

Code Description Code scheme
35140 Handel in elektriciteit NACE-BEL 2008 details
71209 Overige technische testen en toetsen NACE-BEL 2008 details
08112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen NACE-BEL 2008 details
35130 Distributie van elektriciteit NACE-BEL 2008 details
38310 Sloop van wrakken NACE-BEL 2008 details
90032 Sanering en dergelijke activiteiten NACE-BEL 2003 details
35110 Productie van elektriciteit NACE-BEL 2008 details
23610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw NACE-BEL 2008 details
38211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering NACE-BEL 2008 details
39000 Sanering en ander afvalbeheer NACE-BEL 2008 details
Hide historic records