The Open Database Of The Corporate World

"СТАР ДЪСТ ФЕШЪН 1" ООД

Company Number
175446836
Status
Active (Активен търговец)
Company Type
Limited Liability Company (Дружество с ограничена отговорност)
Jurisdiction
Bulgaria
Registered Address
  • гр. Враца, ул. СТОЯН КЯЛЪЧЕВ, No. 1, ет. 2, ап. 3
  • област: Враца
  • 3000
  • община: Враца
  • БЪЛГАРИЯ
Previous Names
  • "УИНД БГ" ООД
Alternative Names
  • WIND BG (alternative legal name in EN, 2008-07-08 - 2016-09-01)
  • “STAR DUST FASHION 1” Ltd (alternative legal name in EN, 2016-09-01 - )
Business Classification Text
Продажба и производство на стоки, модни артикули, създаване на електронен каталог, маркетинг и маркетингови услуги в областта на модната индустрия, моделиране на облекла, създаване на собствени модели, възлагане на поръчки за моделиране на облекла, производство и покупка на всички видове стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; транспортна, лизингова, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; оказионна, антикварна и консигнационна търговия; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство/извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/, мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека; производство и търговия с видео и звукозаписи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем; строителна и проектантска дейност; лизинг, превоз на пътници, стоки и товари, търговия с автомобили, сервизна дейност, селскостопанска дейност, производство и търговия със земеделски продукти, услуги със земеделска техника, и всяка друга дейност, разрешена от Закона, като при необходимост за упражняване на съответната дейност дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения, бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, външно-търговска дейност по целия предмет на дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Directors / Officers
Registry Page
https://public.brra.bg/CheckUps/Verif...
RSS feed icon

Recent filings for "СТАР ДЪСТ ФЕШЪН 1" ООД

Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Годишен финансов отчет

Актуален учредителен акт

Сканирано копие на заявление образец Г1

Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител

see all filings

Source Ministry of Justice Registration Agency, https://opendata.government.bg/datase..., 13 Jul 2017 (Commons CC Zero License (cc-zero))

Company Addresses

гр. Враца, ул. СТОЯН КЯЛЪЧЕВ, No. 1, ет. 2, ап. 3, област: Враца, община: Враца, 3000, БЪЛГАРИЯ

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed March 21 2018

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up