Learn how to leverage transparent company data at scale. Subscribe to our emails
The Open Database Of The Corporate World

"БКБ КОНСУЛТ" ООД

Company Number
202950051
Status
Active (Активен търговец)
Incorporation Date
25 February 2014 (about 9 years ago)
Company Type
Limited Liability Company (Дружество с ограничена отговорност)
Jurisdiction
Bulgaria
Alternative Names
  • BKB CONSULT (alternative legal name in EN, 2014-02-25 - )
Business Classification Text
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО) И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДВАРИТЕЛНИ /ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ/ И ОБМЕННО-УСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН, ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗГОТВЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪЩАТА, ИНВЕСТИТОРСКИ И АРХИТЕКТУРЕН КОНТРОЛ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ, КООРДИНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ДО НЕГОВОТО ЗАВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, КЛИМАТИЧНИ, ХЛАДИЛНИ И СУШИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
Directors / Officers
Registry Page
https://public.brra.bg/CheckUps/Verif...
RSS feed icon

Recent filings for "БКБ КОНСУЛТ" ООД

Годишен финансов отчет

Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове -3БР

Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител

see all filings

Source Ministry of Justice Registration Agency, https://opendata.government.bg/datase..., 13 Jul 2017 (Commons CC Zero License (cc-zero))

Company Addresses

гр. София, район. р-н Овча купел, ж.к. ОВЧА КУПЕЛ 1, ПРОМИШЛЕНА, блок. 429, вх. А, ет. 6, ап. 97, област: София (столица), община: Столична, 1632, ...

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed March 20 2018

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up