Learn how to leverage transparent company data at scale. Subscribe to our emails
The Open Database Of The Corporate World

"БКБ ПРЕШЪС ДЖЕМСТОУНС ТРЕЙД" ООД

Company Number
203383965
Status
Active (Активен търговец)
Incorporation Date
27 January 2015 (about 8 years ago)
Company Type
Limited Liability Company (Дружество с ограничена отговорност)
Jurisdiction
Bulgaria
Alternative Names
  • BKB PRECIOUS GEMSTONES TRADE LTD. (alternative legal name in EN, 2015-01-27 - )
Business Classification Text
Внос и износ, извършване на сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях (след получаване на лиценз), търговия и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консултантски услуги, комисионни услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, коли, лодки, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.
Directors / Officers
Registry Page
https://public.brra.bg/CheckUps/Verif...
RSS feed icon

Recent filings for "БКБ ПРЕШЪС ДЖЕМСТОУНС ТРЕЙД" ООД

Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове

Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител

see all filings

Source Ministry of Justice Registration Agency, https://opendata.government.bg/datase..., 19 Apr 2016 (Commons CC Zero License (cc-zero))

Company Addresses

гр. София, район. р-н Средец, ул. Георги Сава Раковски, No. 145, вх. Г, ет. 1, ап. 6, област: София (столица), община: Столична, 1000, БЪЛГАРИЯ

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed March 20 2018

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up