Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

Found 3 companies

  • Viet Nam flag CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM SỐ 1 TRÀNG TIỀN (Viet Nam, Số 23, ngách 1081/1, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) Previously/Alternatively known as NO 1 TRANG TIEN FOOD CORPORATION
  • Viet Nam flag TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 (Viet Nam, Số 11, phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) Previously/Alternatively known as POWER GENERATION CORPORATION 1
  • Viet Nam flag TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP (Viet Nam, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) Previously/Alternatively known as CONSTRUCTION CORPORATION NO 1 JOINT STOCK COMPANY
Results per page Enterprise users only