Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

"METHAVERNEUX"

Industry codes

Code Description Code scheme
01110 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden NACE-BEL 2008 details
35210 Productie van gas NACE-BEL 2008 details
38213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen NACE-BEL 2008 details
02400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw NACE-BEL 2008 details
35220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen NACE-BEL 2008 details
38211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering NACE-BEL 2008 details
Hide historic records