Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

Found 4 companies

  • Viet Nam flag CÔNG TY TNHH GLOBAL COMMODITIES CORPORATION VIETNAM (Viet Nam, B156/27 Nguyễn Thần Hiến, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) Previously/Alternatively known as CTY TNHH 1 TV GC CORPORATION VIETNAM
  • Viet Nam flag CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SỐ 1 (Viet Nam, 27 Lê Vĩnh Huy, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) Previously/Alternatively known as CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED LIABILITY COMPANY NO 1
  • Viet Nam flag CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN S-1 CORPORATION VIỆT NAM (Viet Nam, Tầng 2, toà nhà văn phòng Halla, khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam) Previously/Alternatively known as S 1 CORPORATION VIETNAM CO LIMITED
  • Viet Nam flag TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 (Viet Nam, Số 11, phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) Previously/Alternatively known as POWER GENERATION CORPORATION 1
Results per page Enterprise users only