Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

"АБС-6" ЕООД

Company Number
201570496
Status
Please log in to see this data
Incorporation Date
Please log in to see this data
Company Type
Single Limited Liability Company (Еднолично Дружество с ограничена отговорност)
Jurisdiction
Bulgaria
Alternative Names
  • ABC-6 Ltd. (alternative legal name in EN, 2011-05-19 - )
Business Classification Text
Всякакъв вид автоуслуги, техническо обслужване и прегледи на МПС и ППС; сервизна дейност; покупко- продажба на леки, товарни и леко товарни автомобили, ремаркета; търговско представителство и посредничество; покупко- продажба на всякакъв вид стоки, оказионна, комисионна и лизингова дейност; търговия с недвижими имоти; консултански услуги; транспортни услуги в страната и чужбина; импорт, експорт, реекспорт на стоки и материали; преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход; хотелиерство; строително- монтажна дейност; рекламна дейност; маркетинг и всички други дейности не забранени от закона, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
Directors / Officers
2 officers available, please log in to see this data
Registry Page
Please log in for link to primary source
RSS feed icon

Recent filings for "АБС-6" ЕООД

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет

Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове

see all filings

Source Ministry of Justice Registration Agency, https://opendata.government.bg/datase..., 15 Nov 2017 (Commons CC Zero License (cc-zero))

Company Addresses

гр. Попово, ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ, No. 79, област: Търговище, община: Попово, 7800, БЪЛГАРИЯ

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed March 23 2018

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up