Changes to our website — to find out why access to some data now requires a login, click here
The Open Database Of The Corporate World

ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

Company Number
HE78416
Status
Please log in to see this data
Incorporation Date
Please log in to see this data
Dissolution Date
Please log in to see this data
Company Type
Limited Company
Jurisdiction
Cyprus
Registered Address
  • Βυζαντίου, 5,
    SPYRIDES TOWER,
    Στρόβολος
    2064, Λευκωσία, Κύπρος
  • Cyprus
Inactive Directors / Officers
3 officers available, please log in to see this data
Registry Page
Please log in for link to primary source
RSS feed icon

Recent filings for ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED

HE2-Communication of the address of the Registered Office or change to it

HE57-Transfer of shares of private companies

HE4-Notification of change of Officers and of their particulars

HE4-Notification of change of Officers and of their particulars

HE4-Notification of change of Officers and of their particulars

HE57-Transfer of shares of private companies

see all filings

Source Cyprus Department of Registrar of Companies and Official Receiver, http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drc..., 24 Jan 2024

Company Addresses

5, Themistocli Dervi,, Elenion Building, 2nd Floor, CY-1066 NICOSIA, CY


Licences

Jurisdiction Of Licence Issuer Category Licence Number Other Trading Names Locations Permissions
Netherlands Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Financial Not stated Investment firm, Europees paspoort (inkomend) - EER Beleggingsonderneming, EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen., EER Beleggingsonderneming - Effecten. - Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Geldmarktinstrumenten - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF. - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., EER Beleggingsonderneming - Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences"). - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het handelen voor eigen rekening., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Beleggingsadvies., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie., EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met in'Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.',begrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer., and EER Beleggingsonderneming - Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden). - Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt. details

Trademark registrations

Mark Text Image Register NICE classifications Registration Date Expiry Date
A Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd 1100398 World Intellectual Property Organisation 35, 36, 42 2011-11-10 2021-11-10 details

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information
Data on this page last changed January 25 2024

Problem/question about this data? Click here

API Open Data

For access please Log in / Sign up